miércoles, 21 de marzo de 2012

Valoració de les meves competències

 • Organitzar situacions d’aprenentatge. Sóc una persona que m'agrada tenir-ho tot controlat i tenir la situació ben planificada, per aquesta raó pens amb antelació tot el que duré a terme i intent organitzar situacions d'aprenentatge idonees . El problema ve quan aquestes no surten bé, que a vegades em frust i em desmotiv-ho, posant amb dubte si és correcte el que estic fent i si realment servesc per això.

 • Gestionar la progressió dels aprenentatges. Sóc una persona que m'agrada tenir-ho tot controlat i tenir la situació ben planificada, per aquesta raó pens amb antelació tot el que duré a terme i avalu-ho com s'ha desenvolupat per a prendre les mesures corresponents. A vegades però, em costa analitzar les situacions i saber quins canvis seran més oportuns.

 • Implicar als alumnes en els seus aprenentatges. Pens que la motivació és un fet fonamental per a que els nins s'impliquin en el que fan i aconsegueixen veritablement un aprenentatge significatiu. Per aquesta raó intent treballar per proporcionar als infants aquestes situacions, però no sempre ho aconsegueix-ho. Pens que el que principalment em manca a dia d'avui és molta experiència respecte a com mantenir l'atenció i la motivació dels infants, i confiança amb mi mateixa.

 • Treballar en equip. M'adapt força bé al que pensa la majoria del grup i faig feina per aconseguir un mateix objectiu. No m'agraden els conlifcte i intent que el clima sigui agradable. Per altra banda a vegades em resulta difícil donar la meva opinió i  treballar per a que aquesta sigui reconeguda i valorada.

 • Participar en la gestió de l’escola. M'adapt força bé al que pensa la majoria del grup i faig feina per aconseguir un mateix objectiu. No m'agraden els conlifcte i intent que el clima sigui agradable. Per altra banda a vegades em resulta difícil donar la meva opinió i  treballar per a que aquesta sigui reconeguda i valorada.

 • Informar i implicar als pares. Sóc bastant objectiva i no m'agrada emetre judicis de valor, característiques que consider positives per a dur a terme aquest punt correctament. No obstant la timidesa i la manca de confiança amb mi mateixa em poden dificultar aquesta comunicació.

 • Emprar les tecnologies de la informació. M'agraden les noves tecnologies i per aquesta raó intent mantenir-me actualitzada constantment en aquest sector i vaig treballant pel meu compte al respecte. No obstant a vegades em falten recursos per actualitzar-me i no aconsegueix-ho els resultats desitjats.

 • Afrontar els dilemes i els problemes ètics de la professió. Tenc els meus ideals molt clars i m'agrada lluitar per aconseguir-los. No obstant se que aquests no són absoluts i m'agrada questionar-los i modificar-los en cas que ho consider-hi favorable.

 • Organitzar la pròpia formació continua. 
 • No hay comentarios:

  Publicar un comentario