jueves, 8 de marzo de 2012

Una jornada a l'escoleta

Els nins i nines comencen arribar a l’aula a partir de les 8:30 h. Ho fan de manera escalonada fins a les 9:15 h. La majoria d’ells arriben entre les 8:45 i les 9:00. Mentre ells van arribant tenen una serie de materials que varia segons el dia, per anar jugant lliurement. Alguns dels materials que des de les hores m’he pogut trobar han estat el s següents: pepes, teles, botelles de plàstic omplides de diferents materials... Així els infants van manipulant aquest material mentre els altres van arribant.
Quan tots ja són a l’aula i els familiars se’n han anat són aproximadament les 9:30 h. i just llavors començam amb el “Bon dia!”. Per a dur-lo a terme els infants es seuen en rotllana  al racó de l’estora, sobre els seus respectius coixins i llavors treim una capsa dins la qual hi ha les seves fotografies.
Primer de tot cantam la cançó del Bon dia i llavors començam a treure les fotografies, una per una. Algunes de les paraules o frases que és solen utilitzar durant aquest moment són les següents: “Toc, toc... qui és?”, “Ha vengut en...?”, “Mos dones una basada?”. Aquesta acció es repeteix fins que tots els infants tenen les seves fotografies, i si en falta algun, penjam la seva fotografia a la panera que hi ha a la paret, així sabem que aquest infant no ha vengut. Llavors repesam si hi som tots o per el contrari falta algú. Si hi som tots cantam la cantam la cançó de: “Hola nins i nines, què tal i com estau...?” i ells van responent: “Molt bé!”. En el cas que falti algun nin a classe, cantam abans la de “ Ploreu, ploreu ninetes”
Una vegada hem acabat el “Bon dia” els nins es preparen per a començar l’activitat programada per el dia en qüestió. Aquesta varia en funció del dia en el qual ens trobem. A final de cada mes, concretament el darrer dimecres d’aquest, el claustre es reuneix i  programa totes les activitats que es duran a terme durant el mes vinent. Durant la setmana hi ha dia reservat per a la Psicomotricitat, una altra per a l’expressió artística i un per a la manipulació. A més també duen a terme el joc heurístic això com altres activitats que van variant al llarg dels dies.
Una vegada han acabat l’activitat diària, comencen a berenar, asseguts a les seves cadires. S’asseuen, es posen els baberais i els començam a repartir els berenars. Aquest varien en funció del dia que ens trobam. Els dilluns, dimecres i divendres berenen de fruita, els dimarts de lactis i els dijous de pa. El dia que berenen de fruita posam tota la que han duita en comú i llavors ells van triant el que volen menjar, independentment de quina és la que han duita ells. Una vegada han berenat treim l’aigua per a que beguin i llavors es lleven els baberos i els rentam les mans i la cara per a poder sortir al pati.
A l’escoleta trobam tres patis diferents, i surten a un o a l’altre depenent del dia. Generalment estan una mitja hora al pati, de manera que damunt les 11:30 h. tornen a entrar cap a les aules. Llavors ve l’hora del canvi de bolquers i de rentada de mans i cara una altra vegada si és necessari. Mentre anam canviant bolquers i rentant cares i mans, els altres infants juguen per l’aula.
Segons com ha anat el dia, llavors ens queda o no ens queda temps per a dur a terme una altra activitat. Quan tots els nins i nines ja estan canviats es seuen a les seves cadires  i feim diferents coses depenent del temps que queda. A vegades contam un conte, treim les titelles i cantam... I abans de partir els pentinam i esperam que venguin els pares. 
A les 12:30 h. els pares passen a recollir-los, llevat d’aquells que queden a menjador.
Com ja he dit abans, les activitats s’acorden a través de la reunió de claustre que es realitza cada mes. No obstant la tutora de cada aula és qui té la darrera paraula. La que decideix que es fa i que no es fa en cas d’entrebancs, la que dirigeix l’activitat, marca els temps...
Tenint en compte que el meu grup es d’ 1-2 anys, només puc dir que el seu joc i les seves activitats són molt individualistes. Encara es preocupen pocs dels companys i es centren més en ells mateixos. No obstant, si que a vegades es veuen ja actituds de companyerisme com per exemple: si algun plora perquè està frustrat per un motiu concret algun company i va i l’acaricia o li fa una besada...
La relació que els infants estableixen amb les mestres està basada en el diàleg, així com amb les famílies. A més, durant un parell de mesos es celebra una cop al més una jornada amb les famílies. Es du a terme un capvespre de cada més, durant el qual es proposa una activitat concreta per a dur a terme infants i famílies, i es fa una berenada conjunta, amb el que han portat les famílies. Per assistir a aquestes jornades s’han de pagar 10€ per família que van destinats a la compra de material per el centre.
Altres canals de comunicació i participació de les famílies en l’escoleta són:
Entrevistes: Família, equip directiu i educadores d'aula.
Reunions generals: Abans de començar el curs es realitza una reunió general on es presenten les educadores i el funcionament de l’escoleta.
Contacte i informacions diàries: L’eix fonamental de l’escoleta  és la vida quotidiana, tot allò que passa en ella: l’entrada, la higiene, el menjar, el joc, el descans, les actituds..., per això el contacte amb les famílies és diari, important i útil, encara que no tots els dies es realitza amb la mateixa profunditat
Contacte informal diari a les entrades i sortides
Notes informatives i panells d’informació.
Informació escrita: S’utilitzen tres maneres de transmetre els missatges ràpida i eficaçment a totes les famílies del centre: taulell d’anuncis, circulars, i quadernet de comunicacions.
Festes, es celebren trobades en les quals les famílies hi participen ja sigui de manera directa o indirecta: bunyols, espinagades i risses; festa de Nadal, Carnaval i festa de fi de curs.
Finalment podem dir que l’escola t’he previst un pla d’acollida per els infants durant el mes de septembre que s’organitza de la seguent manera:
1a Setmana:
Adaptació dels infants nouvinguts: 9.30 – 11.30h
Adaptació dels infants antics: 8.30 – 12.30 amb possibilitat de menjador fins les 14.00h
2a Setmana:
Adaptació dels infants nouvinguts: 9.30 – 12.30
Alumnes antics: 8.30 -14.00h amb possibilitat de descans fins les 16.30h
3a Setmana:
Horari complet.
No obstant, cal tenir en compte que sempre s’han de seguir les indicacions de les mestres d’aula.
Per altra banda, existeix també un projecte d’incorporació tardana per aquells infants que per una raó concreta no han pogut iniciar el curs amb la resta d'infants, és a dir: la segona setmana de setembre.
Les dates d'incorporació tardana són:
Primera setmana d'octubre
Darrera setmana de gener
Primera setmana d'abril
El principal motiu de la creació d'aquest projecte és que l'infant ha de sentir-se a gust dins una aula on tots els altres infants segueixen un ritme. Tant la mestra com la família treballaran per aconseguir aquest aspecte.
El període d'adaptació serà flexible a tots els infants nadons que s'incorporin durant el curs escolar.  Per poder conciliar aspectes com lactància materna, horaris dels pares... sempre i quan respectant el màxim d'hores establertes per la conselleria i el centre.
Les passes a seguir són les següents:
Entrevista família-directora: Abans que l’infant comenci a l’escoleta la família haurà d’entrevistar-se amb la directora del centre per comunicar-li aspectes tals com:
Normes del centre.
Horaris del centre.
Calendari escolar.
Documentació variada del centre.
Entrevista família-tutora: Aquesta entrevista té com a objectiu,
Mostrar l’aula a la família, si pot ser acompanyats de l’infant perquè en tengui un coneixement previ abans de la seva incorporació.
Informar del funcionament de l’aula: rutines, rituals, distribució de l’aula, activitats setmanals...
Donar a conèixer les normes de l’aula  ja establertes a principi de curs.
Comunicar les informacions més importants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario