jueves, 31 de mayo de 2012

Dossier Pla de Millora


En general pens que la gran majoria de projectes de millora que han duit a terme les meves companyes a les seves respectives escoletes són molts interessants i aplicables, sinó en tots els aspectes, en molts d’ells a la nostra escola actual o com a futures mestre en altres centres.

Tots els projectes tenen un objectiu clar de millorar l’escola actual ja que s’ha duit a terme  analitzant les mancances de cada centre i posteriorment decidint quin serà el projecte que es durà a terme. 
Pel que he pogut veure, gairebé tots els canvis giren al voltant de la relació escola-familia, el pati, millora d’espais... Mancances que sovint ens trobam a molts centres educatius.
Tots aquests aspectes pretenen millorar la qualitat educativa dels infants, fent-la especialment més atractiva i significativa per aquests i en conseqüència millorant les instal·lacions, materials... no oferint-ne més, sinó millors.
La majoria de projectes de millora el que promouen és un apranentatge significatiu i sempre basat amb la participació activa dels nins i nines. Un aprenentatge on ells puguin vivenciar i experimentar en primera persona tots els seus avanços.
La Senyora Poesia
Aquest és un dels projectes que més m’ha cridat l’atenció. El que intenta és millorar l’hora de sortida, que sovint tant coixa queda en molts centres educatius. Aquesta me pareix una idea molt atractiva i alhora oberta que permet treballar amb els infants aspectes educatius molt diversos. A més a més, el fet d’incorporar-hi un personatge ( animat o inanimat ) fa que els infants gaudeixen molt més del que es fa durant aquell moment i ho dotin de més significat i per tant l’aprenentatge sigui més durador en el temps. 
Escola-Familia
Sobre aquest tema que havien treballat un parell de companyes, em va cridar especialment l’atenció com o van treballar el grup de na Catalina Salvà. La idea de dur a terme reunions familiars, tant domes amb els pares, com amb pares i fills, per tractar temes que preocupen a les famílies i mirar de junts trobar-hi una solució em va semblar una idea novadosa i molt atractiva.  Pens que aquest tipus d’activitats realment contribueix molt al clima positiu de l’aula i ajuda a establir vincles importants entre les pròpies famílies i entre famílies i educadores. A més a més, pel que van comentar elles, els resultats van ser molt positius, ja que moltes famílies van veure que problemes que consideraven exclusivament seus eren compartits per molts pares i que van poder trobar algunes solucions a situacions que abans resultaven conflictives.
Pati
En aquest cas comentaré la millora que han estat duent a terme el grup de na Cati Florit, que degut a l’escàs material que hi havia al pati i la mala organització d’aquest eren nombrosos els conflictes que es produïen durant aquest moment. Em va semblar interessant i novedosa la idea de dur a terme racons al pati. Concretament van dur a terme el racó de teatre, que potencia especialment el joc simbòlic, el de neumàtics de cotxe, el de tubs transparents, el de maternatge i el del rocòdrom.

jueves, 3 de mayo de 2012

Desenvolupament del pla de millora


El nostre pla de millora que estem duent a terme a l’Escoleta Municipal Huialfàs, consisteix amb l’optimització dels espais i recursos dels quals disposa el centre. Concretament ens em centrat en la construcció de racons a les aules de 2-3 anys (racó de les disfresses, de la fosca, dels metges, de les cuinetes i finalment el racó de les construccions). A hores d’ara, tots els racons ja estan enllestit, llevat del de les disfresses, que encara s’està duent a terme.A més a més de la construcció d’aquest racons, amb la consegüent optimització d’espais i recursos, hem estat, i estem millorant la decoració de tot el centre, per tal de fer-lo més acollidor, dotar-lo de identitat i donar sentit a moltes de les coses que es fan en el centre.Per a decidir quin projecta de millora es duria a terme al centre es van reunir les educadores del centre i van veure que l’escola tenia una serie de mancances que nosaltres podríem ajudar a resoldre, per això ens vam engrescar amb aquest projecte. Així van observar que hi havia molts espais i material desaprofitats i que si aconseguíem reorganitzar-ho tot en forma de racons podríem aconseguir un nou mètode d’aprenentatge molt ric per aquests infants.

Reflexió del contracte d'aprenentatgeSi revis-ho el meu contracte d’aprenentatge que vaig iniciar a principi de curs em don compte que poques són les coses que canviaria d’aquell primer contracte. La veritat que aquestes pràctiques estan cobrint força les meves expectatives i moltes coses són les que puc anar aprenent dia a dia a través d’elles. El que si se m’ha permès durant aquest temps es adonar-me’n de la importància d’assolir certs objectius que per ignorància abans deixava de banda. 

Abans de començar les pràctiques ja sabia de la importància d’aspectes com l’empatia, la paciència, l’espera... per a dur a terme una bona pràctica educativa, però se me’n oblidaven d’altres que ara, immersa en aquesta nova experiència, he pogut descobrir que no es feina fàcil saber captar l’atenció dels infants i que aquest és un objectiu que s’hauria de fixar qualsevol mestra d’infantil. Per aconseguir-ho moltes són les estratègies que s’han de posar en pràctica i se’ns dubte, no és una tasca fàcil. Per altra banda també és important saber marcar un rol autoritari en determinats moments.  Imposar respecte en els infants i saber posar límits quan aquests són necessaris.