jueves, 3 de mayo de 2012

Desenvolupament del pla de millora


El nostre pla de millora que estem duent a terme a l’Escoleta Municipal Huialfàs, consisteix amb l’optimització dels espais i recursos dels quals disposa el centre. Concretament ens em centrat en la construcció de racons a les aules de 2-3 anys (racó de les disfresses, de la fosca, dels metges, de les cuinetes i finalment el racó de les construccions). A hores d’ara, tots els racons ja estan enllestit, llevat del de les disfresses, que encara s’està duent a terme.A més a més de la construcció d’aquest racons, amb la consegüent optimització d’espais i recursos, hem estat, i estem millorant la decoració de tot el centre, per tal de fer-lo més acollidor, dotar-lo de identitat i donar sentit a moltes de les coses que es fan en el centre.Per a decidir quin projecta de millora es duria a terme al centre es van reunir les educadores del centre i van veure que l’escola tenia una serie de mancances que nosaltres podríem ajudar a resoldre, per això ens vam engrescar amb aquest projecte. Així van observar que hi havia molts espais i material desaprofitats i que si aconseguíem reorganitzar-ho tot en forma de racons podríem aconseguir un nou mètode d’aprenentatge molt ric per aquests infants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario